Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 17.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Seamotion Oy
Yhteystiedot: Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala, P. +358 400 946 100

2. Yhteyshenkilö
Nina Tolkki
Yhteystiedot: Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala, P. +358 40 772 8882

3. Rekisterin nimi
Seamotion Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä Seamotion Oy:n asiakkaista.

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia asiakkaittensa henkilötietoja:
• asiakasnumero
• yhteyshenkilön sukunimi ja etunimet
• yrityksen osoitetiedot
• yhteyshenkilön puhelinnumero
• yhteyshenkilön/yrityksen sähköpostiosoite

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

• yhteyshenkilön nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• yrityksen nimi
• laskutusyhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden suostumuksella heiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A.Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Seamotion Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri ei ole julkinen. Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän käyttöoikeutta. Rekisterin pitäjällä on pääsy rekisterin kaikkiin tietoihin.
Tiedot sijaitsevat Seamotion Oy:n atk-järjestelmässä, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.